Jakie są domyślne przedziały responsywności (breakpointy)?

@Michał Kortas, 2022-04-18

Tailwind CSS posiada domyślnie skonfigurowanych pięć breakpointów. Klasy bez zdefiniowanego przedrostka działają od 1px szerokości, a kolejnymi kamieniami milowymi w interfejsie są:

  • sm – od 640px
  • md – od 768px
  • lg – od 1024px
  • xl – od 1280px
  • 2xl – od 1536px