Jak włączyć tryb JIT (Just-in-Time)?

@Michał Kortas, 2022-04-18

Uwaga! W wersji 3 Tailwind CSS tryb JIT jest domyślnie włączony i nie jest potrzebna poniższa modyfikacja.

Tryb kompilacji JIT (Just-in-Time) można ręcznie włączyć w Tailwind CSS od wersji v2.1. Wystarczy aktywować go w pliku konfiguracyjnym tailwind.config.js.

  module.exports = {
      mode: 'jit',
  }