Jak zmienić jasność elementu?

@Michał Kortas, 2022-04-18

Aby dodać rozmycie elementu należy użyć klasy filtra .brightness-{50} z klasą .filter, gdzie za {50} podajemy jedną ze zdefiniowanych wartości.

<div class="filter brightness-150"></div>