Jak dodać cień do przezroczystego elementu?

@Michał Kortas, 2022-04-18

Aby dodać cień do przezroczystego elementu należy użyć filtru .drop-shadow z klasą .filter.

<div class="filter drop-shadow"></div>